Publikacje

Ponad 200 publikacji opublikowanych na Słowacji i za granicą, m.in. w Holandii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, USA, Polsce i Rosji. Prace były nie tylko pisane i publikowane, ale także cytowane i przyjmowane w praktyce prawniczej.

Ponad 500 cytowań przez ekspertów krajowych i zagranicznych, prawie we wszystkich krajach Europy (np. Niemcy, Francja, Holandia, Włochy i Szwajcaria), także w wielu krajach azjatyckich (np. Japonia, Chiny, Iran, Korea Południowa i Tajlandia) oraz w Ameryce (np. USA i Brazylia).

Prace jego były wielokrotnie przywoływane w praktyce prawnej w dokumentach Parlamentu Europejskiego oraz przez Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Publikacje dla praktyki prawniczej
KLIMEK, L. Ustawa o europejskim nakazie aresztowania: komentarz (opublikowany w języku słowackim). Bratislava: Wolters Kluwer, 2019, 1160 stron
KLIMEK, L. Ustawa o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń nakładających sankcję karną pozbawienia wolności w Unii Europejskiej: komentarz (opublikowany w języku słowackim). Bratislava: Wolters Kluwer, 2022, 416 stron
KLIMEK, L. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach karnych (opublikowany w języku słowackim). Bratislava: Wolters Kluwer, 2018, 392 stron
KLIMEK, L. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania (opublikowany w języku słowackim). Bratislava: Wolters Kluwer, 2018, 424 stron
KLIMEK, L. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach nadużyć na rynku i związanych z nimi zagadnień karnych (opublikowany w języku słowackim). Bratislava: Wolters Kluwer, 2020, 240 stron
KLIMEK, L. Orzecznictwo Sądu Najwyższego Republiki Słowackiej w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania (opublikowany w języku słowackim). Bratislava: Wolters Kluwer, 2018, 132 stron

Podręczniki dla studentów uczelni
KLIMEK, L. Podstawy prawa karnego Unii Europejskiej (opublikowany w języku słowackim). Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, 264 stron
KLIMEK, L. i in. Kryminologia w wymiarze narodowym i międzynarodowym (opublikowany w języku słowackim). Bratislava: Wolters Kluwer, 2020, 780 stron

Najczęściej cytowane publikacje
KLIMEK, L. Mutual Recognition of Judicial Decisions in European Criminal Law [Wzajemne uznawanie orzeczeń sądowych w europejskim prawie karnym (opublikowane w języku angielskim)]. Cham: Springer, 2017, 742 stron

Cytaty tej publikacji – krótki wybór:
 • BROWN, D. K. – TURNER, J. I. – WEISSER, B. (eds.) The Oxford Handbook of Criminal Process. New York: Oxford University Press, 2019
 • FABBRINI, E. (ed.) The Law & Politics of Brexit. New York: Oxford University Press, 2017
 • KOSTORIS, R. E. (ed.) Handbook of European Criminal Procedure. Cham: Springer, 2018
 • ALLEGREZZA, S. – COVOLO, V. (eds.) Effective Defence Rights in Criminal Proceedings. Milano: Wolters Kluwer, 2018, 512 pages
 • BRIÈRE, Ch. – WEYEMBERGH, A. (eds.) The Needed Balances in EU Criminal Law: Past, Present and Future. Oxford: Hart Publishing, 2018, 472 pages
 • KÖNIG, J. – MEICHELBECK, P. – PUCHTA. M. The Curious Case of Carles Puigdemont – The European Arrest Warrant as an Inadequate Means with Regard to Political Offenses. In German Law Journal, No. 2/2021, published by Cambridge University Press
 • BLOKS, S. A. – BRINK, Ton van den. The Impact on National Sovereignty of Mutual Recognition in the AFSJ. Case-study of the European Arrest Warrant. In German Law Journal, Vol. 22, No. 1/2021, published by Cambridge University Press
 • NIJHOF, J. The European Investigation Order and Evidence Requests in Military Criminal Cases: A Matter of ‘Uniform Application’? In European Criminal Law Review, Vol. 8, No. 3/2018
 • GIRGINOV, A. Confiscation and Criminal Assets Recovery – Review of Bosnian law. In Beijing Law Review, Vol. 8, No. 3/2017, Wuhan – China
 • Звонов, А. В. Институт денежных штрафов в уголовном законе: состояние и перспективы. In Всероссийский криминологический журнал, Vol. 12, No. 4/2018 (Russian Journal of Criminology - Russian Federation)

KLIMEK, L. European Arrest Warrant [Europejski nakaz aresztowania (opublikowany w języku angielskim)]. Cham – Heidelberg – New York – Dordrecht – London: Springer, 2015, 375 stron; opublikowana praca doktorska

Cytaty tej publikacji – krótki wybór:
 • AMBOS, K. European Criminal Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2018
 • BIGNAMI, F. (ed.) EU Law in Populist Times: Crises and Prospects. Cambridge: Cambridge University Press, 2020
 • FABBRINI, E. (ed.) The Law & Politics of Brexit. New York: Oxford University Press, 2017
 • SATZGER, H. International and European Criminal Law. Second edition. München: C. H. Beck, 2018
 • KALECK, W. – KROKER, P. Syrian Torture Investigations in Germany and Beyond: Breathing New Life into Universal Jurisdiction in Europe? In Journal of International Criminal Justice, Vol. 16, No. 1/2018, published by Oxford University Press
 • KÖNIG, J. – MEICHELBECK, P. – PUCHTA. M. The Curious Case of Carles Puigdemont – The European Arrest Warrant as an Inadequate Means with Regard to Political Offenses. In German Law Journal, Vol. 22, No. 2/2021, published by Cambridge University Press
 • BRINK van den, T. The Impact of EU Legislation on National Legal Systems: Towards a New Approach to EU-Member State Relations. In Cambridge Yearbook of European Legal Studies, Vol. 19, 2017
 • SOLER, Ch. The Global Prosecution of Core Crimes under International Law. The Hague: T.M.C. Asser Press , 2019
 • GÓMEZ-JARA DIEZ, C. European Federal Criminal Law: The Federal Dimension of EU Criminal Law. Cambridge: Intersentia, 2015
 • KYUN, K. H. – DONG-IL, S. A Comparative Study for Building a Regional Cooperation of Criminal Justice: Comparative Study for Building a Regional Cooperation of Criminal Justice. Seoul: Korean Institute of Criminology, 2015
 • БИРЮКОВ, П. Н. Проблемы правового регулирования в публичном и частном праве использование коммунитарных механизмов в ес в сфере борьбы с преступностью. In Правовое регулирование: проблемы эффективности, легитимности, справедливости. Сборник трудов международной научной конференции. Воронеж: Наука-Юнипресс, 2016
 • 高人 夏井. 情報社会の素描 : EUの関連法令を中心として. In 法律論叢 (The Meiji Law Review – Tokyo, Japan), Vol. 90, No. 4-5/2018
 • معصومه شکفته گوهری – مجتبی جانی‌پور اسکلکی .قاعدۀ مجرمیت متقابل در حقوق جزای بین‌الملل ایران In مجله پژوهشهای حقوق جزا و جرم‌شناسی شمه (Journal of Criminal Law and Criminology - Iran), Vol. 5, No. 10/2018