Adwokat


doc. JUDr. et PhDr. mult. Libor Klimek, PhD., Dr. h. c. (e-mail: Libor.Klimek@TrPravo.sk)

Jest specjalistą prawa karnego. W przeszłości był doradcą Pierwszego Senatu Sądu Konstytucyjnego Republiki Słowackiej w sprawach z zakresu prawa karnego. W Ministerstwie Sprawiedliwości Republiki Słowackiej był współtwórcą ustawy nr 274/2017 o ofiarach przestępstw i współtwórca Europejskiej Sieci Praw Ofiar. Później założył własną kancelarię adwokacką w Bratysławie. Obsługiwał klientów z 8 krajów (Słowacja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Belgia, Polska, Węgry i Litwa).

Oprócz praktyki pracuje na uniwersytetach w 4 stanach, gdzie specjalizuje się w prawie karnym. Jest profesorem europejskiego prawa karnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Lipsku w Niemczech (założonego w 1409 roku – dziś jednego z najstarszych prestiżowych uniwersytetów na świecie). Na Wydziale Prawa Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (SR) jest współgwarantem uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego i profesora w dziedzinie prawa karnego. Jest członkiem zewnętrznym komisji obrony prac doktorskich z prawa karnego (doktorat) na Wydziale Prawa Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie (Słowacja), na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Trnawie (Słowacja), na Wydziale Prawa Uniwersytetu Karola w Pradze (Czechy) oraz na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Wilnie (Litwa).

Regularnie uczestniczy w konferencjach międzynarodowych oraz wykłada na uczelniach krajowych i zagranicznych. Wykładał na wszystkich wydziałach prawa w Republice Słowackiej. W ramach wykładów zagranicznych prezentował tematykę prawa karnego m.in. w Oksfordzie (Wielka Brytania), Cambridge (Wielka Brytania), Lipsku (Niemcy), Wiedniu (Austria), Moskwie (Rosja), Pradze (Czechy), Warszawie (Polska) i Tbilisi (Gruzja).

Zajmuje się również oceną i pracą ekspercką. Jest recenzentem prac dyplomowych i rozpraw doktorskich, a także książek fachowych i naukowych publikowanych w Republice Słowackiej i za granicą. Recenzuje artykuły fachowe i naukowe w czasopismach krajowych i zagranicznych – m.in. Przegląd Sądowy [Justičná revue]wydawane przez Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Słowackiej, w Szwajcarii Regulacje Prawne [Laws], a także w rosyjskim czasopiśmie Problemy Gospodarcze i Praktyka Prawna [Проблемы экономики и юридической практики]wydanej przez renomowane moskiewskie wydawnictwo Yur-VAK. Jako ekspert krajowy ds. słowackiego prawa karnego przygotowuje analizy prawne dla Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz uczestniczy jako członek zewnętrzny w jego projektach międzynarodowych.

Zna 5 języków.