Adwokat


Doc. JUDr. et PhDr. mult. Libor Klimek, PhD., Dr. h. c. jest specjalistą prawa karnego. Doświadczenie praktyczne zdobywał jako doradca I Senatu Sądu Konstytucyjnego Republiki Słowackiej w sprawach z zakresu prawa karnego. W Ministerstwie Sprawiedliwości Republiki Słowackiej był współtwórcą ustawy nr 274/2017 o ofiarach przestępstw i współtwórca Europejskiej Sieci Praw Ofiar.

Oprócz praktyki pracuje w środowisku akademickim. Jest profesorem nadzwyczajnym prawa karnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy – jednocześnie jest współgwarantem uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego i profesora w dziedzinie prawa karnego. Jest profesorem europejskiego prawa karnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Lipsku w Niemczech. Na Wydziale Prawa Uniwersytetu Karola w Pradze w Czechach jest członkiem zewnętrznym Państwowej Komisji ds. Obrony Doktoratu w zakresie prawa karnego.

Regularnie uczestniczy w konferencjach międzynarodowych oraz wykłada na uczelniach krajowych i zagranicznych. Wykładał na wszystkich wydziałach prawa w Republice Słowackiej. W ramach wykładów zagranicznych prezentował tematykę prawa karnego m.in. w Oksfordzie (Wielka Brytania), Cambridge (Wielka Brytania), Lipsku (Niemcy), Wiedniu (Austria), Moskwie (Rosja), Pradze (Czechy) i Warszawie (Polska).

Zajmuje się również oceną i pracą ekspercką. Jest recenzentem prac dyplomowych i rozpraw doktorskich, a także książek fachowych i naukowych publikowanych w Republice Słowackiej i za granicą. Recenzuje artykuły fachowe i naukowe w czasopismach krajowych i zagranicznych – m.in. Przegląd Sądowy [Justičná revue]wydawane przez Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Słowackiej, w Szwajcarii Regulacje Prawne [Laws], a także w rosyjskim czasopiśmie Problemy Gospodarcze i Praktyka Prawna [Проблемы экономики и юридической практики]wydanej przez renomowane moskiewskie wydawnictwo Yur-VAK. Jako ekspert krajowy ds. słowackiego prawa karnego przygotowuje analizy prawne dla Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie oraz uczestniczy jako członek zewnętrzny w jego projektach międzynarodowych.

Zna 5 języków.